สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

วิธีการจองรถ

วิธีการจองรถ


1. จองผ่านทางโทรศัพท์

ติดต่อหมายเลข

084-751-6489  l  087-765-9866

2. จองผ่านทางอีเมล์

โดยกรอกแบบฟอร์ม แล้วส่งมาที่ VAN_YOUNGTERK@hotmail.com

ชื่อ-นามสกุล________________________________________

หมายเลขโทรศัพท์____________________________________

อีเมล์_____________________________________________

จำนวนผู้โดยสาร______________________________________

จุดหมายที่จะไป______________________________________

*กำหนดการเดินทาง  (วัน/เวลาที่เดินทาง ไป-กลับ) 

*แผนที่การเดินทาง

view